SLUŽBY

Pro naše klienty jsme schopni zajistit širokou škálu služeb v oblasti vymáhání pohledávek a zákaznického servisu.

Během svého působení soustavně rozvíjíme své služby v rapidně se měnícím tržním prostředí, mimo jiné i tím, že citlivě reagujeme na zpětnou vazbu od našich klientů

Nabízíme unikátní a efektivní služby, poskytující optimální řešení jak pro naše zákazníky z řad dlužníků, tak pro naše klienty.

CRM A ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

V profesionálním kontaktním centru nabízíme nejen multikanálové možnosti, ale také širokou škálu jazykových mutací.

 • Zabezpečíme veškerou komunikaci mezi Vámi a Vašimi zákazníky či potenciálními zákazníky (Příchozí a odchozí hovory, emailová komunikace, webchat).
 • Postaráme se o tvorbu newsletterů a jejich efektivní distribuci. Na základě přehledného reportingu doporučíme další kroky.
 • Ušetříme Vám čas správou Vaší databáze.

RANNÉ A POZDNÍ INKASO

Můžete nás pověřit, abychom se postarali o Vaše faktury od data jejich vystavení. Nákladově úsporná a profesionální správa pohledávek s nesčetnými výhodami.

 • Zašleme místo Vás platební upomínky. Vaše předem vypočítané náklady se sníží a nebudete vystaveni dalším výdajům.
 • Tato služba Vám poskytuje příležitost vymáhat veškeré nezaplacené pohledávky efektivně a rychle
 • Klademe maximální důraz na zachování obchodních vztahů mezi dlužníkem a klientem.
 • Nabízíme dlužníkům vícero řešení úhrady, čímž podporujeme okamžitou platbu.
 • Naši inkasní pracovníci jsou školeni a trénováni pro konkrétní sektor a tvoří tak specializované oborové týmy, což vylepšuje celý inkasní proces.

DLOUHODOBÁ SPRÁVA POHLEDÁVEK

 • Monitorujeme finanční pozici dlužníků v období mnoha let prostřednictvím telefonu, dopisů a osobního kontaktu našimi pracovníky.
 • Jestliže jsou dlužník a společnost spravující pohledávky v pravidelném kontaktu, vhodná metoda správy pohledávek může být aplikována okamžitě, jakmile se finanční situace dlužníka zlepší.
 • Tato možnost bývá obzvláště účinná v dobách nejisté finanční situace, kdy dlužník nemá dočasně žádný příjem, ale stává se solventním po získání nového zaměstnání.

Unikátní službou společnosti SAD Collection je správa pohledávek i v případech, kdy se vymáhání zdá být beznadějné.

SOUDNÍ INKASO

Nedílnou součástí administrativního vymáhání dluhů je užívání právních prostředků za účelem vypořádání se s Vašimi pohledávkami. Naši právníci postupují v souladu se směrnicemi společnosti SAD Collection.

 • Reprezentujeme své klienty a podporujeme je svou expertízou během časově náročných postupů vyžadujících oborové znalosti.
 • Ručíme za dokončení celého soudního procesu (i v případech, kdy je nezbytné komplikované soudní řízení, případně nařízení a vykonání exekuce).